XOAN PAULO RODRIGUEZ YAÑEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Tradución e lingüística
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nome da área de adscrición
Lingüística general
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
bilingüismo
etnografía interaccional
fala bilingüe
sociolingüística
microsociolingüística
epistemoloxía sociolingüística
Palabras chave
bilingüismo
etnografía interaccional
epistemoloxía sociolingüística

Resultados de investigación