TRINIDAD DOMINGUEZ VILA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Organización de empresas e márketing
Nome do centro de adscrición
E. S. DE ENXEÑERIA INFORMATICA - OURENSE
Nome da área de adscrición
Organización de empresas
Códigos UNESCO
ORGANIZACIÓN Y DIRECCION DE EMPRESAS
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
INVESTIGACIÓN COMERCIAL TURISMO PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Resultados de investigación