STEFANO CHIUSSI

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome do centro de adscrición
Escola De Enxeñaría De Telecomunicación
Nome da área de adscrición
Física aplicada
Códigos NABS
I+D relativa á Enxeñería
I+D relativa ás Ciencias Naturais
Códigos UNESCO
LASERES (ver 3307.07)
MICROELECTRONICA. TECNOLOGIA DEL SILICIO
FOTOQUIMICA
FOTONES (ver 2209.23)
SEMICONDUCTORES(ver 3307.14)
FISICA DEL ESTADO SOLIDO. LAMINA DELGADA
Correo electrónico
Presentación web
S. Chiussi estudou C.Químicas en Alemaña obtendo o Dr.phil.nat. pola Univ. J.W.Goethe, onde impartiu química-física xeral, cuántica e espectroscopía. A partir do 92 impartiu mecánica, electromagnetismo e técnicas avanzadas de procesamento e caracterización para microelectron., fotónica e biomed. na UVigo. Foi profesor convidado na Tohoku Univ. (Xapón) e desde 1997 é Prof.Tit.Univ. en Vigo onde dirixiu 8 tese doct. e participou en > 60 proxectos, 5 patentes e 120 artigos.

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Novos materiais (semiconductores do Grupo IV, metais, cerámicas bioactivas, superficies chiropticas, materiais 2-D)
Procesamento de láser Excimer UV (LCVD, PLD, ELA, ELC, PLIE, estruturación)
Caracterización de películas delgadas e interfaces (AFM-Raman, XPS, SIMS, TEM)
Micro- e nanoelectrónica, fotónica, enxeñería de tensión, enxeñería de tecidos, biomedicina.
Palabras chave
Láser-UV
Capas finas
Interfases
Semiconductores
Metais
Biomateriais
Materiais 2-D
Enxeñería de tensión
Enxeñería de tecidos
Fotónica
Microelectrónica
Nanotecnoloxía
Sensores
Biomedicina

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-3933-8725
WoK ResearcherID
D-6218-2014
Scopus Author ID
7004516152

Resultados de investigación