SILVIA LORENZO ABALDE

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioquímica, xenética e inmunoloxía
Nome da área de adscrición
Inmunología
Códigos UNESCO
INMUNOLOGIA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
caracterización mediante técnicas inmunológicas y bioquímicas de larvas de mejillón

Resultados de investigación