SERGIO CHAPELA LOPEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nome do centro de adscrición
Escola de Enxeñaría Industrial
Nome da área de adscrición
Máquinas y motores térmicos
Correo electrónico

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-2976-1466
Scopus Author ID
57195922317

Resultados de investigación