SANDRA MARTINEZ GARCIA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Ecoloxía e bioloxía animal
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR - VIGO
Nome da área de adscrición
Ecologia
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Oceanografía,comunidad microbiana
producción primaria
nutrientes
microcosmos
aportes
cambio climátic

Resultados de investigación