RAFAEL OTERO PÉREZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias do Mar-Vigo
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación