PABLO BARREIRO CASTRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias do Mar
Nome da área de adscrición
Física aplicada
Códigos UNESCO
OPTICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Laser
alto vacío
capas delgadas
óptica
soldadura láser
plaqueado superficial por láser

Resultados de investigación