NOA NUÑEZ GONZALEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Bioloxía
Nome da área de adscrición
Desconocida
Códigos NABS
Medioambiente
Códigos UNESCO
FISIOLOGIA VEGETAL
ECOLOGIA VEGETAL
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Estudo de plantas invasoras, en concreto da especie Capobrotus spp
, da súa adaptación a diversos estreses bióticos e abióticos, xa que se pretende coñecer a planta e atopar un bo método de control
Palabras chave
Carpobrotus spp
, control biolóxico, control mecánico

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-5578-2589
Scopus Author ID
57226810133

Resultados de investigación