MONICA MOLANES RIAL

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Literatura española e teoría da literatura
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nome da área de adscrición
Teoría de literatura y literat.comparada

Resultados de investigación