Mónica Martínez Estévez

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química inorgánica
Nome do centro de adscrición
Facultade de Química
Nome da área de adscrición
Desconocida