MARIO DIZ OTERO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Nome da área de adscrición
Didáctica de la expresión musical
Correo electrónico