MARIA TERESA CANEDA CABRERA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Nome do centro de adscrición
Facultade de Filoloxía e Tradución
Nome da área de adscrición
Filología inglesa
Correo electrónico
Presentación web
Profesora titular de Filoloxía Inglesa
Licenciada en Filoloxía Inglesa (Universidade de Santiago de Compostela)
MA en Literatura Comparada (University of Southern California)
Doctora en Filoloxía Inglesa (University of Santiago de Compostela)
Coordinadora do grupo de investigación NETEC: Negociacións Textuais e Culturais no Ámbito Anglófono
IP do Proxecto INTRUTHS FFI2017-84619-P. AEI/FEDER, UE.
Liñas de investigación: Modernism, Joyce Studies, Irish Studies, Translation Studies

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-5194-1060
Scopus Author ID
55883909800

Resultados de investigación