MARIA LOURDES MACEIRAS GARCIA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FISIOTERAPIA - PONTEVEDRA
Nome da área de adscrición
Medicina preventiva y salud pública
Resumo curricular
http://mpsp.webs.uvigo.es/investigacion.htm
Códigos NABS
I+D relativa ás Ciencias Médicas
Saúde
Educación
Códigos UNESCO
MEDICINA PREVENTIVA
CAUSAS DE LA MORTALIDAD
EPIDEMOLOGIA
HISTORIA DE LA MEDICINA
SALUD PUBLICA
Correo electrónico
Presentación web
http://mpsp.webs.uvigo.es/mp1.htm

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Método epidemiolóxico
Diagnóstico de saúde
Enquisas e saúde: coñecementos, crenzas, opinións, actitudes, hábitos, necesidades, expectativas, satisfacción
Determinantes da saúde: saúde ligada aos estilos de vida (alimentación, exercicio
), bioloxía humana (idade
), ambiente e/ou asistencia sanitaria
Promoción da saúde e educación para a saúde: cidades saudables, escolas saudables, universidades saudables
Hidroloxía médica
Evolución da atención sanitaria ao longo da historia
Palabras chave
Saúde pública, epidemioloxía
Diagnóstico de saúde, enquisas
Estilos de vida, alimentación, exercicio, idade, ambiente
Promoción da saúde, educación para a saúde
Atención sanitaria

Resultados de investigación