MARIA FLORA ALONSO VEGA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias-Ourense
Nome da área de adscrición
Edafología y química agrícola
Códigos UNESCO
CIENCIAS DEL SUELO (EDAFOLOGIA)
Correo electrónico

Resultados de investigación