MARIA ARACELI GONZALEZ CRESPAN

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Nome do centro de adscrición
Facultade de Comercio
Nome da área de adscrición
Filología inglesa
Códigos UNESCO
TEORIA, ANALISIS Y CRITICAS LITERARIAS
TEATRO
Correo electrónico
Presentación web
Membro de NETEC Negociacións textuais e culturais (netec.webs.uvigo.es./en), a miña actividade investigadora céntrase no teatro contemporáneo dos Estados Unidos. Desde a aplicación da semiótica ao estudo dos personaxes femininos nos meus primeiros estudos, incorporei outros enfoques que inclúen aspectos como a diferenza e a multiculturalidade. Imparto docencia de inglés aplicado ao comercio e a empresa así como teatro en lingua inglesa cunha perspectiva de xénero.

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-2619-8647

Resultados de investigación