Marcos Loureiro Garcia

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Matemáticas
Nome do centro de adscrición
Facultade de Educación e Traballo Social
Nome da área de adscrición
Desconocida
Códigos NABS
Saúde
Educación
Códigos UNESCO
SIMULACION NUMERICA
MATEMATICAS
SIMULACION
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Matemática aplicada
Simulación numérica
Didáctica das matemáticas
Innovación educativa
Dificultades na aprendizaxe
Palabras chave
Elementos finitos
Cardioloxía
Aprendizaxe cooperativo
Innovación educativa

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-5827-2530
WoK ResearcherID
AAN-5058-2020
Scopus Author ID
57196085667

Resultados de investigación