LUIS ALBERTO NAVARRO ECHEVERRIA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Bioloxía
Nome da área de adscrición
Botánica
Códigos NABS
Medioambiente
Códigos UNESCO
ECOLOGIA VEGETAL
BOTANICA GENERAL
BIOLOGIA VEGETAL (BOTANICA)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Bioloxia floral; Bioloxia da conservación; Ecoloxia das interaccions planta-animal; Bioloxia evolutiva
Palabras chave
Bioloxia floral
Bioloxia da conservación
Ecoloxia das interaccions planta-animal
Bioloxia evolutiva

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-8308-2237
WoK ResearcherID
C-4175-2008
Scopus Author ID
55722667900

Resultados de investigación