JOSE LORENZO ALONSO GOMEZ

Datos persoais

Nome do centro de adscrición
Facultade de Química
Nome da área de adscrición
Química orgánica
Códigos NABS
I+D relativa ás Ciencias Naturais financiada con FGU
Códigos UNESCO
QUIMICA ORGANICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Sistemas quirópticos
Palabras chave
synthesis, spectroscopy, and simulation of new chiral systems

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-6107-0120
Scopus Author ID
57188699508

Resultados de investigación