JOSE LORENZO ALONSO GOMEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química orgánica
Nome do centro de adscrición
Facultade de Química
Nome da área de adscrición
Química orgánica
Códigos UNESCO
QUIMICA ORGANICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
synthesis, spectroscopy, and simulation of new chiral systems

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-6107-0120

Resultados de investigación