JOSE CARLOS DIZ GOMEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Nome do centro de adscrición
FACULT. DE CIENCIAS DA EDUCACION E DO DEPORTE - PONTEVEDRA
Nome da área de adscrición
Anatomía y embriología humana
Códigos UNESCO
PATOLOGIA CARDIOVASCULAR (ver 3205.01 y 3207.18)
ANATOMIA HUMANA
CIRUGIA DEL CORAZON
ANESTESIOLOGIA
Correo electrónico

Resultados de investigación