JESUS VAZQUEZ ABAD

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Organización de empresas e márketing
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO - OURENSE
Nome da área de adscrición
Organización de empresas
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
XESTIÓN DA CALIDADE
CALIDADE TOTAL
ESTRATEXIA (DIRECCIÓN ESTRATÉXICA)
DIRECCIÓN ESTRATÉXICA DA PE

Resultados de investigación