JACOBO PORTEIRO FRESCO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nome do centro de adscrición
Escola de Enxeñaría Industrial
Nome da área de adscrición
Máquinas y motores térmicos
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA ENERGETICA
Correo electrónico

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-2197-3269
Scopus Author ID
57203027288

Resultados de investigación