HELENA CORTES GABAUDAN

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nome da área de adscrición
Filología alemana
Códigos UNESCO
FILOLOGIA (ver 5702.01)
Correo electrónico

Resultados de investigación