FRANCISCO RODRIGUEZ CASTRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Tecnoloxía electrónica
Nome do centro de adscrición
Escola de Enxeñaría Industrial
Nome da área de adscrición
Tecnología electrónica
Correo electrónico

Resultados de investigación