EVA MARIA LANTARON CAEIRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Nome do centro de adscrición
Facultade de Fisioterapia
Nome da área de adscrición
Fisioterapia
Códigos NABS
I+D relativa ás Ciencias Médicas
Saúde
Educación
Códigos UNESCO
FISIOTERAPIA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Educación- Fisioterapia Respiratoria- Uroginecología- Obstetricia
Palabras chave
Fisioterapia
cardiorespiratorio
Uroxinecoloxía
Obstetricia

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-5625-7628
WoK ResearcherID
FZM-2053-2022
Scopus Author ID
18634821900

Resultados de investigación