EMMA FERNANDEZ COVELO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nome da área de adscrición
Edafología y química agrícola
Códigos UNESCO
CIENCIAS DEL SUELO (EDAFOLOGIA)
Correo electrónico

Resultados de investigación