DAVID QUEIMAÑO PIÑEIRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Deseño na enxeñaría
Nome da área de adscrición
Ingeniería de los procesos de fabricac.
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA INDUSTRIAL