DANIEL HERMIDA MERINO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome do centro de adscrición
Escola de Enxeñaría Industrial
Nome da área de adscrición
Desconocida

Resultados de investigación