CARMEN MARIA MARIÑO MARTINEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Nome do centro de adscrición
Escola de Enxeñaría Industrial
Nome da área de adscrición
Desconocida

Resultados de investigación