CARLA DIAZ TIELAS

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Bioloxía
Nome da área de adscrición
Fisiología vegetal
Correo electrónico

Resultados de investigación