ANXO MANUEL ESPADA SEOANE

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría de sistemas e automática
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL - VIGO
Nome da área de adscrición
Ingeniería de sistemas y automática
Códigos UNESCO
DISPOSITIVOS DE CONTROL
Correo electrónico

Resultados de investigación