ANDREA MARIÑO LOPEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química Física
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE QUIMICA - VIGO
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación