ANA FERNÁNDEZ MOSQUERA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Nome da área de adscrición
Filología inglesa
Códigos NABS
I+D relativa ás Humanidades
Códigos UNESCO
TEORIA, ANALISIS Y CRITICAS LITERARIAS
Correo electrónico

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-0158-1292

Resultados de investigación