ALBERTO JOSE PERNAS ALVAREZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química orgánica
Nome do centro de adscrición
Facultade de Química-Vigo
Nome da área de adscrición
Desconocida