ADRIAN CABARCOS REY

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nome do centro de adscrición
Escola de Enxeñaría Industrial
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Perfís externos

Scopus Author ID
57204792329

Resultados de investigación