ADELA MARIA SANCHEZ MOREIRAS

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nome da área de adscrición
Fisiología vegetal
Códigos NABS
AVANCE XERAL DO CONOCEMENTO: I+D FINACIADO CÓS FONDOS XERAIS DE UNIVERSIDADES(FGU)
Medioambiente
AVANCE XERAL DO CONOCEMENTO: I+D FINANCIADA CON OUTRAS FONTES
Agricultura
I+D relativa ás Ciencias Agrícolas
Códigos UNESCO
FISIOLOGIA VEGETAL
BIOLOGIA MOLECULAR DE PLANTAS
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Ecofisioloxía Vegetal (Fisioloxía do estrés vexetal frente ao cambio climático
Alelopatía, Busca de bioherbicidas
Bioloxía e ecoloxía das plantas invasoras)
Palabras chave
Ecoloxía química
metabolitos secundarios
modo de acción
estrés biótico e abiótico
cambio climático

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-0771-9259
WoK ResearcherID
A-8222-2011

Resultados de investigación