Xestión Segura e Sostible de Recursos Minerais

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Explotación de pizarra: caracterización de xacementos, deseño de canteiras e minas subterráneas. Métodos de explotación e transformación. Análise da calidade de procesos e produtos.
Aplicacións do granito: explotación de canteiras e transformación do produto. Análise da calidade como
material de construción.
Extracción de rocas e minerais industriais: feldespatos, caolines, magnesitas e cuarzos. Estudos de calidade de procesos e produtos. Caracterización de xacementos e métodos de explotación mineira.
Enxeñaría xeotécnica: simulación do comportamento de excavaciones subterráneas e problemas xeotécnicos.
Riscos de caída de bloques en canteiras. Caracterización de macizos rocosos. Análise de estabilidade de noiros.
Enxeñaría cartográfica: Tecnoloxías da imaxe, láser escáner 3D, termografía 3D e GISS 3D. Desenvolvemento de sistemas multisensor en plataformas terrestres e UAV para medición e inspección de contornas.
Prevención de riscos laborais: Propostas de políticas activas e programas específicos de control en materia preventiva. Estudos, en diversos sectores produtivos, orientados á análise, detección e eliminación das causas de accidentes de traballo.
Modelización medioambiental: modelos de extracción de mineral, restauracións mineiras, inundacións e riscos naturais. Caracterización da contaminación atmosférica e hídrica. Estudos de avaliación de impacto ambiental e restauración de zonas degradadas
Avaliación de tratamentos de conservación do patrimonio cultural tanxible: rocas, pinturas, morteiros, etc.
Palabras chave
Planificación mineira, restauración mineira, modelado ambiental, roca ornamental, granito, lousa, geotecnia, cartografía, risco laboral, conservación patrimonio tanxible, auga, machine learning, visión artificial, medio ambiente, láser escáner, xemelgo dixital cartográfico do medio forestal

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Consultoría e elaboración de informes técnicos relacionados coas liñas de investigación do grupo.
Elaboración de informes de avaliación de reservas.
Planificación mineira (subterránea e ao descuberto).
Avaliación de calidade de rocas e minerais.
Aplicacións de modelos matemáticos avanzados (machine learning, modelos bayesianos, etc.) para a modelización de problemas de temática de enxeñería ambiental.
Avaliación do estado de conservación de obras de arte (roca, pinturas e morteiros) e métodos de conservación (limpeza, consolidación, hidrofugación e desalación).
Deseño e axuste de sistemas de visión artificial e predición automática para a mellora de procesos produtivos e da calidade no proceso de transformación de materiais de construción (pedra natural e cerámicos).
Aplicación de tecnoloxías cartográficas á dixitalización, medición, avaliación e diagnose do medio forestal ( LiDAR UAV, imaxes multiespectrales Sentinel, Xemelgo Dixital, etc) para determinar masas forestais, severidade de incendios forestais, influencia factores fisiográficos do territorio. Os resultados permiten xerar produtos cartográficos que facilitan toma de decisións e a xestión do medio forestal.

Membros de grupo

Explotación de minas
Miembro
Explotación de minas
Coordinador/a
Explotación de minas
Subdirector/a
Explotación de minas
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Estadística e investigación operativa
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Explotación de minas
Subdirector/a 2
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Estadística e investigación operativa
Miembro
Explotación de minas
Miembro
Explotación de minas
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Colaborador/a
Ingen. cartográf., geodés. y fotogramet.
Miembro
Desconocida
Miembro
Explotación de minas
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion

Resultados de investigación