Xeotecnoloxías Aplicadas

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Industria, enerxía e medio ambiente.
- Infraestruturas.
- Arquitectura e construción.
- Cidades e espazos intelixentes.
- Xeoinformática.
- Teledetección.
- Vehículos aéreos non tripulados.

Membros de grupo

Prospección e investigación minera
Miembro
Ingen. cartográf., geodés. y fotogramet.
Coordinador/a
Ingen. cartográf., geodés. y fotogramet.
Subdirector/a
Mec.de medios cont.y teoría de las estr.
Miembro
Ingen. cartográf., geodés. y fotogramet.
Subdirector/a 2
Expresión gráfica en la ingeniería
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Ingen. cartográf., geodés. y fotogramet.
Miembro
Expresión gráfica en la ingeniería
Miembro
Mec.de medios cont.y teoría de las estr.
Miembro
Mec.de medios cont.y teoría de las estr.
Miembro
Desconocida
Miembro
Expresión gráfica en la ingeniería
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Mec.de medios cont.y teoría de las estr.
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Mec.de medios cont.y teoría de las estr.
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Mec.de medios cont.y teoría de las estr.
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación