Traducción & Paratraducción

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
31/10/2017
Códigos de adscrición de departamento
D00h12
Códigos de adscrición de centro
301
Código
TI4

Contact

Enderezo
Facultade de Filoloxía e Tradución. Campus Lagoas-Marcosende. Vigo.
Teléfono
986 812 331
Correo electrónico
Páxina web
http://paratraduccion.com/doctorado

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
FILOSOFÍA E TRADUCIÓN
-Filosofía e tradución
-O novo horizonte traductolóxico
-Hermenéutica da tradución
-Walter Benjamín ou o mesianismo traductolóxico
-Ética da tradución
IMAXE E TRADUCIÓN
-Símbolo e imaxe en tradución
-Tradución intersemiótica
-Tradución e publicidade
-Tradución e turismo
-Traducir a parella texto-imaxe en cómics/libros infantís
-Ortotipografía para traducir: revisión e corrección de textos
LITERATURA E TRADUCIÓN:
-Literatura, memoria e exilio
-Tradución da literatura infantil e xuvenil (TRALIX)
-Tradución de cómics
-Tradución e recepción
MEMORIA E TRADUCIÓN:
-Traducir a literatura e a produción audiovisual do -Holocausto/Shoa
-Tradución e xestión da Memoria Histórica: a Guerra Civil Española
-Tradución e barbarie: xenocidios fineseculares
MIGRACIÓN E TRADUCIÓN:
-Tradución e interpretación en Mediación Social (TIMS)
-Banco de intérpretes para inmigrantes
-Imaxe e símbolo na mediación intercultural
-Hábitos, códigos e protocolos na TIMS
MESTIZAXE E TRADUCIÓN:
-Por un mundo mestizo e mestizante
-Tradución da identidade europea
-Traducir entre culturas: multiculturakidade, interculturalidade e transculturalidade
CINE, VIDEOXOGOS E TRADUCIÓN:
-Tradución audiovisual
-Tradución multimedia
-Dobraxe
-Subtitulado
Palabras chave
Paratradución, tradución, localización, videoxogos, subtitulado, dobraxe, migración, mestizaxe, multiculturalidade, interculturalidade, transculturalidade, literatura, cómic, manga, holocausto, memoria

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Revisión, corrección e postedición de textos.
- Tradución editorial.
- Localización de videoxogos.
- Tradución e interpretación en mediación social (TIMS).

Membros de grupo

Traducción e interpretación
Coordinador/a
Desconocida
Colaborador/a
Traducción e interpretación
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Desconocida
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Desconocida
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Traducción e interpretación
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion

Resultados de investigación