TEAM NANO TECH (Grupo de Nanotecnoloxía)

Contact

Enderezo
CINBIO (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende).
Teléfono
986 813 810
Correo electrónico
Páxina web
http://teamnanotech.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Fabricación de novos micro-nanomateriais e a súa implementación no desenvolvemento de novas aplicacións no ámbito da nanociencia e nanotecnoloxía.
Desenvólvense dende novos fundamentos básicos ata a súa aplicación no sector industrial.
Palabras chave
Fabricación de novos micro-nanomateriais e a súa implementación no desenvolvemento de novas aplicacións no ámbito da nanociencia e nanotecnoloxía.
Desenvolvense dende novos fundamentos básicos ata a súa aplicación no sector industrial.

Membros de grupo

Química física
Coordinador/a
Área externa
Colaborador/a
Química física
Miembro
Química física
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Química física
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación