Química Orgánica 1

Contact

Enderezo
CINBIO, módulo 5 (Campus Vigo)
Teléfono
986812316
Correo electrónico
Páxina web
http://delera.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Química e Bioloxía de Retinoides.
Síntese estereocontrolada de carotenoides e polienos relacionados.
Deseño e síntese de moduladores epixenéticos baseados en produtos naturais.
Análise computacional de reaccións pericíclicas.
Análise computacional de procesos catalíticos organometálicos.
Palabras chave
compostos bioactivos, rmn, síntese orgánica, química médica, métodos sintéticos, determinacións estructurais, espectrometría de masas, epixenética, retinoides, carotenoides, biosensores nanopartículas, catálise

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Determinación estructural (RMN, EM).
Síntese a medida.

Membros de grupo

Química orgánica
Miembro
Química orgánica
Miembro
Química orgánica
Subdirector/a
Química orgánica
sen asignacion
Química orgánica
Subdirector/a 2
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Química orgánica
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Química orgánica
Coordinador/a
Química orgánica
Miembro
Química orgánica
Personal Apoio
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación