Química Orgánica 1

Contact

Enderezo
CINBIO, módulo 5 (Campus Vigo)
Teléfono
986812316
Correo electrónico
Páxina web
http://delera.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Química e Bioloxía de retinoides, carotenoides e polienos relacionados.
Síntese estereocontrolada.
Deseño e síntese de moduladores epixenéticos baseados en produtos naturais.
Análise computacional de reaccións pericíclicas e de procesos catalíticos organometálicos.
A nova vitamina A5 na saúde. Aprocarotenoides and crecemento do cultivo do arroz.
Palabras chave
compostos bioactivos, retinoides, carotenoides, apocarotenoides, vitamina A5, RMN, síntese orgánica, química médica, métodos sintéticos, determinacións estructurais, espectrometría de masas, epixenética, biosensores nanopartículas, catálise

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Determinación estructural (RMN, EM).
Síntese a medida.

Membros de grupo

Química orgánica
Miembro
Química orgánica
Miembro
Química orgánica
Subdirector/a
Química orgánica
Personal Apoio
Química orgánica
Subdirector/a 2
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Química orgánica
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Química orgánica
Coordinador/a
Química orgánica
Miembro
Química orgánica
Personal Apoio
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación