Química Inorgánica 5

Contact

Enderezo
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.
Universidade de Vigo
Facultade de Química. Edificio de Ciencias Experimentais. Departamento de Química Inorgánica. Campus Universitario de Vigo. 36310.
Teléfono
986 812 319
Correo electrónico
Páxina web
http://angus.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Complexos metálicos en radiodiagnose.
Polímeros Metalosupramoleculares Dinámicos.
Interacción de biomoléculas con ións metálicos.
Compostos con potencial actividade farmacolóxica.
Estudo de antídotos fronte á intoxicación por metais pesados.
Compostos organometálicos dos metais de transición dos grupos 7-9 estabilizados con ligandos dadores de fósforo. Aplicacións en catálisis homoxénea.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Síntese, caracterización estrutural de compostos de coordinación

Membros de grupo

Química inorgánica
Investigador/a Principal
Química física
Miembro
Química inorgánica
Miembro
Química inorgánica
Investigador/a Principal
Química inorgánica
Coordinador/a
Desconocida
Miembro
Química inorgánica
Investigador/a Principal
Química inorgánica
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Química inorgánica
sen asignacion

Resultados de investigación