Química Analítica Ambiental e Espectroscopia

Contact

Enderezo
Fac. de química (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende)
Teléfono
986 812 281
Correo electrónico
Páxina web
http://bendicho.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Desenvolvemento de novas estratexias analíticas baseadas en nanotecnoloxía e miniaturización para a detección de especies químicas tóxicas (inorgánicas e orgánicas) en mostras ambientais e alimentarias (IP Carlos Bendicho Hernández).
Palabras chave
Nanociencia e Nanotecnoloxía analítica
Nanosensores ópticos
Nanosorbentes
Análise (ultra)traza
ións metálicos tóxicos
Especiación química
Metalómica
Técnicas espectroscópicas atómicas e moleculares
Tratamentos de mostra avanzados
Ultrasóns
Microondas
Dixestión UV
Miniaturización
Microextracción
Química analítica sustentable
Aplicacións ambientais e alimentarias.

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Desenvolvemento de estratexias nanotecnolóxicas para a análise de trazas metálicas, especiación e metalómica no medioambiente.
Desenvolvemento de nanosensores ópticos para a detección de especies metálicas en auga de mar e organismos mariños.
Estudos de mobilidade, distribución, biodisponibilidade e acumulación de metais pesados en mostras ambientais.
Deseño de técnicas analíticas miniaturizadas para a detección in situ de contaminantes ambientais.
Desenvolvemento de novos métodos analíticos sostibles.
Aplicacións das técnicas de espectroscopia atómica e molecular no control analítico de contaminantes medioambientais.

Membros de grupo

Química analítica
Subdirector/a
Química analítica
Subdirector/a 2
Química analítica
Coordinador/a
Química analítica
Miembro
Desconocida
Miembro
Química analítica
Miembro
Química analítica
Miembro
Desconocida
Miembro
Área externa
Colaborador/a

Resultados de investigación