Organización e Comercialización

Datos xerais

Data de alta
09/03/2005
Códigos de adscrición de centro
104
Código
OC2

Contact

Enderezo
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo. Campus Universitario As Lagoas s/n. 32004. Ourense
Teléfono
988368738
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Marketing turístico.
Turismo senior.
Turismo de interior.
Turismo termal.
Turismo de cine e series de televisión.
Turismo accesible.
Turismo médico.
Risco e resiliencia do turismo.
Turismo sostible e cambio climático.

Membros de grupo

Organización de empresas
Miembro
Comercialización e invest. de mercados
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Comercialización e invest. de mercados
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Comercialización e invest. de mercados
Coordinador/a
Comercialización e invest. de mercados
Miembro

Resultados de investigación