Organización do Coñecemento

Datos xerais

Data de alta
01/01/1998
Códigos de adscrición de centro
306
Código
OE7

Contact

Enderezo
Escola Universitaria de Estudos Empresariais - Rúa do Conde de Torrecedeira, 105 - Vigo
Teléfono
986 813 549
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Redes (industriais e de ciencia).
Automoción.
Competitividade empresarial e desenvolvemento rexional.
Marketing industrial.
Palabras chave
Redes
competitividade
desenvolvemento rexional
marketing industrial

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Análise e apoio ao desenvolvemento das redes industriais e de ciencia.
Estudos sobre competitividade empresarial.
Identificación de liñas de acción rexionais para o desenvolvemento.
Elaboración de planes estratéxicos sectoriais.
Análise de capacidades na industria automotriz.

Membros de grupo

Economía financiera y contabilidad
Miembro
Estadística e investigación operativa
Miembro
Estadística e investigación operativa
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Comercialización e invest. de mercados
Coordinador/a

Resultados de investigación