Oceanografía Biolóxica

Contact

Enderezo
Facultade de ciencias do mar (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende).
Teléfono
986818790
Correo electrónico
Páxina web
http://gobio.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Diversidade, metabolismo e papel bioxeoquímico de comunidades microbianas planctónicas.
Respostas fisiolóxicas e ecolóxicas do plancto aos factores ambientais incluido o cambio global.
Acoplamento entre procesos hidrodinámicos e a composición e actividade do plancto microbiano mariño.
Palabras chave
Cambio global, ecosistemas oceánicos y costeros, producción de carbono orgánico, producción bacteriana, fitoplancton, bacterioplancton, radiación ultravioleta, CO2, turbulencia, genómica y metagenómica marina, microalgas, fijación biológica del nitrógeno, relaciones ecológicas marinas, biomasa

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Toma de mostras no medio mariño.
Determinación da composición, biomasa productividade do fitoplancton e as bacterias mariñas.
Análise integrado dos ecosistemas mariños para a súa aplicación a estudos de conservación e impacto.
Formación nos temas relacionados nos apartados anteriores.
Participación en másters de "Oceanografía biolóxica", "Bioloxía mariña", "Xestión do desenvolvemento sostible".
Actividades de divulgación de aspectos relacionados coa ecoloxía dos ecosistemas mariños.

Membros de grupo

Ecologia
Miembro
Ecologia
Miembro
Ecologia
Coordinador/a
Ecologia
Miembro
Ecologia
Miembro
Ecologia
Personal Apoio
Ecologia
Miembro
Ecologia
Miembro
Ecologia
Miembro
Ecologia
Personal Apoio
Ecologia
Miembro
Ecologia
Miembro
Ecologia
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Ecologia
Miembro
Ecologia
Miembro

Resultados de investigación