Negociacións Textuais e Culturais no Ámbito Anglófono

Datos xerais

Data de alta
21/10/2013
Códigos de adscrición de departamento
D00h04
Códigos de adscrición de centro
301
Código
NeTeC

Contact

Enderezo
Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá
Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT)
Campus Lagoas - Marcosende, Universidade de Vigo
36310 Vigo
Teléfono
+34 986 812 366
Correo electrónico
Páxina web
http://netec.webs.uvigo.es/en

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Interrelacións/intertextualidade/trasvases nas literaturas e culturas anglófonas
representacións das identidades étnicas,culturais e de xénero
Negociación cultural entre contextos anglófonos e non anglófonos.
Tradución literaria e tradución cultural.
Palabras chave
Negociación cultural, comunicación, asesoramento cultural, interrelacións, intertextualidade, trasvases, transculturalidade, tradución

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Difusión e asesoramento na produción e comunicación de material cultural e artístico no eido xornalístico e de redes sociais, podcasts e medios de comunicación en xeral.
Divulgación e asesoramento na comunicación sobre fenómenos culturais do mundo anglófono.
Tradución con especial atención a contextos socioculturais e manifestacións culturais.
Avaliación de proxectos culturais e literarios.
Edición de publicacións de investigación en humanidades en lingua inglesa.

Resultados de investigación