Medicina e Saúde Pública

Contact

Enderezo
Fac. de fisioterapia (campus de Pontevedra).
Teléfono
986 801 750
Correo electrónico
Páxina web
http://mpsp.webs.uvigo.es/mp1.htm

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Método epidemiolóxico.
Diagnóstico de saúde.
Enquisas e saúde: coñecementos, crenzas, opinións, actitudes, hábitos, necesidades, expectativas, satisfacción...
Determinantes da saúde: saúde ligada aos estilos de vida (alimentación, exercicio...), bioloxía humana (idade...), ambiente e asistencia sanitaria.
Promoción da saúde e educación para a saúde: cidades saudables, escolas saudables, universidades saudables...
Hidroloxía médica.
Radioloxía. Medicina nuclear. Protección radiolóxica.
Evolución da atención sanitaria ao longo da historia.
Palabras chave
Saúde pública, epidemioloxía
Diagnóstico de saúde, enquisas
Estilos de vida, alimentación, exercicio, idade, ambiente
Promoción da saúde, educación para a saúde
Radioloxía, protección radiolóxica
Atención sanitaria

Resultados de investigación